FAQ

1. Dlaczego mam nie iść do sądu?
Do sądu zawsze można pójść. Próba mediacji tego nie wyklucza. Jest dobrowolna czyli można z niej w każdej chwili zrezygnować.
Jeśli się jednak zdecydujemy zacząć od mediacji – możemy spróbować stworzyć ugodę, którą potem możemy przesłać do sądu.
Podczas mediacji mamy pełny wpływ na to o czym i w jaki sposób rozmawiamy. To elastyczna, odformalizowana i dostosowana do naszych potrzeb rozmowa. Jej efekt (ugoda) także zależy od nas a nie od zewnętrznego podmiotu (sąd), który narzuca nam rozwiązanie.

2. Ile trwa mediacja?
Zazwyczaj spotkanie mediacyjne trwa ok 1-2 godzin. Jeśli trzeba można je powtórzyć, a nawet spotkać się kilka razy. Jednak w praktyce rzadko kiedy cały proces trwa więcej niż miesiąc.

3. Gdzie się odbywa mediacja?
Spotkanie mediacyjne odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka, które mieści się na jednej z lubelskich uczelni. To wygodne pomieszczenie biurowe, zapewniające dobre warunki do rozmowy.
W miarę potrzeby możemy się także spotkać w innym miejscu, mieście a także przeprowadzić mediacje on-line.

4. Czy mediacja zawsze kończy się ugodą?
Nie, nie zawsze. Ponieważ cała mediacja jest dobrowolna, to to samo dotyczy ugody. Ale warto próbować.

5. Czy po ugoda mediacyjna jest wiążąca?
To zależy od tego od rodzaju sprawy. W większości przypadków wystarczy, że strony podpiszą przed mediatorem ugodę w której zobowiązują się do określonego postępowania.
Jeśli jednak zależy nam na akcie wykonawczym – można taką ugodę zanieść do sądu by nadać jej klauzulę wykonalności.
Jeszcze inaczej jest w przypadkach gdy na mediacje kieruje sąd – wtedy trzeba go powiadomić czy mediacje się odbyły i jaki był ich efekt.