Rola mediatora

Mediator czy mediatorka są pomocnikami w przeprowadzeniu dobrej rozmowy. Pomagają zrozumieć problem, wybrać kluczowe problemy do omówienia a także wypracować rozwiązania. Na koniec pomaga sformułować ugodę.

Mediator nie jest sędzią. Nie wydaje wyroku, nie proponuje rozwiązań.

Mediator jest bezstronny i neutralny czyli nie ma powiązań ze stronami ani nie korzysta z jakiegokolwiek rozstrzygnięcia (bądź jego braku). Ma zadbać o równy udział stron w procesie dogadywania się i dbać o formalną i prawną stronę całego spotkania.